Novinky: 
  5.10.2019

TURNAJ VE ČTYŘHRÁCH se bude konat v sobotu 12.října 2019 od 10 hodin.
 
Výbor zve všechny: muže, ženy bez rozdílu věku, rekreační i závodní hráče! Turnaje se mohou účastnit i pravidelní návštěvníci našich kurtů, kteří zatím nejsou členy klubu. Hráči budou do dvojic nalosováni tak, aby vznikly přibližně vyrovnané páry.
 
Turnaj bude plynule přecházet do večerního posezení. Na tento večírek jsou zváni samozřejmě i ti členové klubu, kteří nebudou hrát turnaj! Občerstvení zajištěno, pití jako obvykle z vlastních zdrojů. Srdečně zve výbor STK.

 
 
  14.4.2019


Tenisová sezona 2019 na dvorcích STK bude oficiálně zahájena v pondělí
15.dubna
v 15.hodin.

 
 
  2.10.2018

Dne 28. srpna 2018 zemřel ve věku 75 let dlouholetý člen našeho klubu pan František Straka.
František se v mládí věnoval mnoha sportům, s tenisem začal později. Brzy však zvládl tenisovou abecedu a tak se mohl aktivně zúčastňovat soutěží neregistrovaných, vášnivě hrál i po sedmdesátce. Kvůli zdravotním problémům musel hraní zanechat před dvěma lety.
František Straka nebyl jen dobrým tenistou, ale i organizátorem tenisového dění na našich kurtech. Především jeho zásluhou se družstvo dospělých probojovalo postupně z nejnižší soutěže a v roce 1996 se dostalo do nejvyšší krajské soutěže - do divize. O družstvo se staral nejenom jako vedoucí, důležitá byla i jeho pomoc finanční.
Po mnoho let připravoval a vedl turnaj dospělých – Memoriál Dr. Jankoviče, tradičně organizoval vánoční Štěpánské turnaje, každou neděli dopoledne v létě i zimě hrával se svými přáteli čtyřhru.
Slovácký tenisový klub jmenoval v roce 2006 Františka Straku svým Čestným členem.
František byl nám všem výborným kamarádem, byl to člověk, na kterého se nezapomíná.

.

 
  15.4.2018


Všem příznivcům tenisu oznamujeme
, že kurty otvíráme v pondělí 16.dubna 2018.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu !

 
  14.3.2017

Valná hromada Slováckého tenisového klubu v Břeclavi, z.s.,
se koná v Kulturním domě DELTA
v sobotu dne 18.března 2017 v 9.00 hodin 
Program:

-
Zahájení
- Volba mandátové a návrhové komise
- Zpráva o činnosti výboru
- Zpráva o sportovní činnosti
- Zpráva o hospodaření klubu
- Zpráva revizní komise
- Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017
- Diskuse
- Usnesení a závěr

 
  4.10.2016
TURNAJ VE ČTYŘHRÁCH se bude konat v sobotu 8.října 2016 od 10 hodin.
 
Výbor zve všechny: muže, ženy bez rozdílu věku, rekreační i závodní hráče! Turnaje se mohou účastnit i pravidelní návštěvníci našich kurtů, kteří zatím nejsou členy klubu. Hráči budou do dvojic nalosováni tak, aby vznikly přibližně vyrovnané páry.
 
Turnaj bude plynule přecházet do večerního posezení. Na tento večírek jsou zváni samozřejmě i ti členové klubu, kteří nebudou hrát turnaj! Občerstvení zajištěno, pití jako obvykle z vlastních zdrojů.
Srdečně zve výbor STK.
 
  3.5.2016
Ve dnech 16.-17.4.2016 se na dvorcích STK Břeclav pořádal  "otevřený" Okresní přebor staršího žactva okresů Břeclavi a Hodonína.
Tak jako v minulém roce, bylo cílem tohoto turnaje zjistit formu a připravenost hráčů na mistrovská utkání. Oproti situace v minulém roce, byla, díky dobrým klimatickým podmínkám tohoto jara, zajištěna vysoká kvalita dvorců a příjemné počasí v průběhu turnaje, umožnilo hráčům předvádět kvalitní tenis.Turnaje  se zúčastnilo 13 chlapců a 15 dívek.    ... více informací.
 
  3.5.2016
V sobotu dne 7.5. 2016 v 8.30 Vás zveme na brigádu v areálu STK Břeclav. Po brigádě bude posezení zúčastněných a bude zabezpečeno i malé občerstvení (vlastní vzorky vítány). O akci Vám více napoví článek z minulé brigády na stránkách STK Břeclav " BRIGÁDA KVĚTEN 2015 ".
.
Na Vaši účast a pomoc apeluje   
předseda STK Břeclav   ing. Magula Vladimír
 
  4.4.2016

V soboru 9.dubna bude oficiálně na dvorcích STK Břeclav zahájena tenisová sezona 2016. Pro všechny zájemce o "bílý" sport přidáváme dlouhodobý  plán akcí, které v průběhu roku omezí hru rekreačních tenistů.

 
  3.3.2016

Vážení přátelé, členská schůze Slováckého tenisového klubu v Břeclavi se uskuteční dne 19.března 2016 v 9 hodin v Kulturním domě DELTA v Břeclavi ( pozvánka ).
.
Účast všech členů je nezbytná, neboť bude, kromě obvyklých bodů programu, projednána i změna občanského sdružení STK na spolek (dle nového Občanského zákoníku) a s tím související novelizace stanov a organizačního řádu klubu. Pokud se z vážných důvodů nemůžete této členské schůze zúčastnit, pověřte (
plnou mocí ) dalšího člena STK. Ten vás pak při rozhodování členské schůze zastoupí.
.
Projednán bude také návrh rozpočtu spolku na rok 2016 (podklady pro jednání o tomto bodu programu, byly zaslány mailem dostupným členům klubu, ostatní se s nimi budou moci seznámit na členské schůzi).

 
  3.3.2016

.
Dne 19.1.2016 nás po dlouhé a těžké nemoci opustil dlouholetý člen STK a kamarád Jirka Říha. Když loni v létě po delší pauze nastupoval opět na kurty s raketou v ruce, věřili jsme, že v boji s těžkou nemocí definitivně zvítězil. Bohužel další atak již jeho organizmus nezvládl. Bude nám chybět, čest jeho památce.

 
  27.9.2015

TURNAJ VE ČTYŘHRÁCH se bude konat v sobotu 10.října 2015 od 10 hodin.
 
Výbor zve všechny: muže, ženy bez rozdílu věku, rekreační i závodní hráče! Turnaje se mohou účastnit i pravidelní návštěvníci našich kurtů, kteří zatím nejsou členy klubu. Hráči budou do dvojic nalosováni tak, aby vznikly přibližně vyrovnané páry.
 
Turnaj bude plynule přecházet do večerního posezení. Na tento večírek jsou zváni samozřejmě i ti členové klubu, kteří nebudou hrát turnaj! Občerstvení zajištěno, pití jako obvykle z vlastních zdrojů. Srdečně zve výbor STK.

 
  10.6.2015

Dorost STK Břeclav
V soutěži družstev dorostu II. tř. sk. AD je naše družstvo se dvěma vítězstvími a dvěma porážkami na pátém místě. Porazili jsme Start Brno B 5:4, STK Tišnov 5:4 a prohráli s TK Drnovice 7:2 a s ŽLTC Brno B 5:4.
 
Nejúspěšnějšími hráči byli Magula Marek 4 vítězství ve dvouhře a 2 ve čtyřhře, Magula Martin a Krajčír Tomáš - 2 vítězství ve dvouhře a 2 ve čtyřhře a Tomáš Himal 1 vítězství ve dvouhře a 2 ve čtyřhře.
Výsledky jednotlivých zápasů najdete na stránkách ČTS.
 
Starší žactvo
V soutěži staršího žactva O putovní pohár prezidenta ČTS máme společné družstvo TC BORS CLUB-STK Břeclav. Zde naši hráči vyhráli pouze jeden zápas nad Jiskrou Otrokovice 7:2. Velmi mrzí těsná prohra doma s TK SK Zlín A a to 5:4. V tabulce je naše družstvo na šestém místě. Doufáme,že v dalších kolech budeme úspěšnější.
Výsledky jednotlivých zápasů najdete na stránkách ČTS.
 
Mladší žactvo
V soutěži družstev mladšího žactva O putovní pohár prezidenta ČTS je tým TC BORS CLUB-STK Břeclav na šestém místě. Porazili jsme TK Znojmo  6:3 a TC-MJ Tenis také 6:3. Největšími oporami jsou Štěpán Nešpor, Tadeáš Koplík(H), Patrik Opluštil a Nikola Klimovič.
Výsledky jednotlivých zápasů najdete na stránkách ČTS.
 
Přejeme našim hráčům ať se jim v posledních třech kolech daří a hrají dobrý tenis.

 
  10.6.2015

Dne 2.května 2015 byla zorganizována v areálu našeho klubu brigáda.J ejím hlavním cílem byla úprava a dočištění prostor po vykácených náletových dřevinách,odvoz hrubšího dřeva a rozštěpkování tenčí dřevní hmoty pomocí zapůjčeného štěpkovače. Jako další práce bylo připraveno osazení zábradlí na schodech u kurtu č.5, čištění kanálků a doupravení kurtů č.7 a 8.
 
Celkem se této akce zúčastnilo 19 brigádníků a předsevzaté úkoly jsme i díky vysoké účasti splnili. Bylo zabezpečeno i malé občerstvení a akce se povedla jak po pracovní,tak i společenské stránce.
    ... více informací.

 
  10.6.2015

Ve dnech 25-26.4.2015  jsme pořádali  na STK Břeclav tenisový turnaj v kategorii starších žáků Okresní přebor Břeclav - Hodonín. Turnaje se zúčastnilo 18 chlapců a 18 dívek.
 
Tento turnaj jsme zorganizovali jako přípravu na mistrovská utkání družstev,která začínají už za týden. Ve hře všech hráčů bylo mnoho nepřesností a je vidět, že přechod z haly na antuku není jednoduchý a to zejména pro útočně hrající hráče. Proto si myslíme,že tento turnaj by jsme v tomto termínu pořádali pravidelně,aby si naši hráči otestovali svou připravenost a tenisový um před "mistrákama".     ... více informací.

 
  7.5.2015

Dne 6. května zemřel náš dlouholetý člen pan Karel Sulovský. 
 
Karel Sulovský se narodil v roce 1926. S tenisem začínal po válce na dnes již neexistujícím dvorci cukrovaru a po určité odmlce se vrátil k tenisu v roce 1960 na dvorcích tenisového oddílu Slovanu Břeclav.
 
V roce 1966 je poprvé zvolen do výboru tenisového oddílu a stává se blízkým spolupracovníkem známých osobností břeclavského tenisu Dr. Jaroslava Jankoviče a následně Ing. Jaroslava Kallaba. Ve výboru tenisového oddílu Slovanu Břeclav a od roku 1992 ve výboru nově vzniklého Slováckého tenisového klubu zastával funkci pokladníka, několik let byl i předsedou oddílu.
 
Díky jeho perfektní a obětavé práci tenisový oddíl vždy dobře hospodařil a nedostával se do finančních problémů, po celých 40 let své funkcionářské činnosti byl vždy jednou z klíčových osobností tenisového oddílu, resp. klubu a výraznou měrou se zasloužil o rozvoj tenisu v Břeclavi.
 
V roce 1996 byl p. Sulovský vyznamenán Čestným odznakem Českého tenisového svazu, v roce 2006 obdržel nejvyšší tenisové ocenění Medaili Karla Koželuha.
 
Karel Sulovský byl nejenom výborným funkcionářem, ale i dobrým kamarádem, skvělým společníkem, duší mnoha klubovým akcí. Bude nám na tenise chybět.
 
Čest jeho památce !

   

 
  10.4.2015

Práce na přípravě kurtů i celého areálu jsou ukončeny. Oznamujeme všem členům klubu i všem zájemcům o tenis, že kurty otvíráme v sobotu 11.dubna 2015. Jako vždy se těšíme na Vaši návštěvu !

 
  8.3.2015

Dne 7.března 2015 se konala valná hromada Slováckého tenisového klubu v Kulturním domě Delta.
Schůze byla jako vždy výborně připravená a zajistilo se i tradiční občerstvení. Bylo to opět hezké setkání
našich členů,kde byl i prostor pro diskutování nejen o klubových záležitostech.

 
Mezi nejdůležitější body patřilo schválení rozpočtu na r. 2015 (byl schválen vyrovnaný rozpočet) a také volba nového výboru.
 
Byl zvolen nový výbor a to ve složení:
 
Předseda:   Ing. Vladimír Magula 
Místopředsedové: Ing. Pavel Dominik 
  František Čermák 
Členové: Josef Beneš 
 Šárka Dobiášová 
 JUDr. Jiří Dobišar 
 Jaroslav Jankovič 
 Karel Poul 
 Ing. Zdeněk Průša 

Přejeme novému výboru hodně úspěchů v dalším období a našim členům hezké sportovní i společenské zážitky v našem klubu.

 

Otevři starší

  2.3.2015

Výbor slováckého tenisového klubu zve všechny členy na výroční valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 7. března 2015 od 9 hodin ve foyeru Kulturního domu DELTA Břeclav.

 
  20.1.2015

A jak to vypadalo v našem areálu v zimě?

 
  16.1.2015

V rámci zpestřeni a utužení života v našem tenisovém klubu jsme zkušebně zorganizovali akci ovárek,která by se mohla organizovat pravidelně a být takovou zimní tradiční akcí členů klubu. A jak se zdá....měla úspěch.Posuďte sami.     ... více informací.

 
  5.11.2014

V sobotu 4. října se uskutečnil na našich dvorcích tradiční závěrečný deblový turnaj.
 
Z přihlášených 22 účastníků byly vylosovány dvojice, které nejprve bojovaly ve třech  skupinách systémem každý s každým. Vítězové  skupiny se utkaly  o prvenství ve finále. Celkovým vítězem se stala dvojice Nešpor-Melichar.
 
Po sportovní části se konalo tradiční posezení s občerstvením a hudbou.

 
  3.11.2014

Ve dnech 6.-7. srpna se konal v areálu STK Břeclav turnaj dorostu, kterého se zúčastnilo  22 chlapců a 9 dívek.
 
Poslední prázdninový víkend 30.8.- 2.9. se konal na kurtech STK Břeclav a Bors clubu tenisový turnaj mladšího žactva kategorie B.
 
Po turnaji mladších žáků byl další akcí turnaj staršího žactva (6-8.9.). Celkem 11 chlapců hrálo na kurtech nad splavem za velmi hezkého počasí.
 
Nižší účast postihl i plánovaný turnaj mladších žáků a žákyň kategorie C 13-15.9., který musel být pro slabou účast zrušen.
 
Velké poděkování a bezchybný průběh turnajů  patří  Jaroslavu  Jankovičovi a Karlu Poulovi,dále pak správcům a také obsluze baru za vzorné zajištění občerstvení.
 
Pořadatelé děkují  za pomoc při získávání cen KB Břeclav, ČSOB Břeclav, firmě Racio, p.Panajotovovi, Hrdličkovi, Charvátovi, Pospíšilovi a Mrkvicovi.      ... více informací.

 
  17.9.2014

TURNAJ VE ČTYŘHRÁCH se bude konat v sobotu 4. října 2014 od 10 hod.
 
Výbor zve všechny: muže, ženy bez rozdílu věku, rekreační i závodní hráče ! Turnaje se mohou účastnit i pravidelní návštěvníci našich kurtů, kteří zatím nejsou členy klubu.
 
Hráči budou do dvojic nalosováni tak, aby vznikly přibližně vyrovnané páry.
 
Turnaj bude plynule přecházet do večerního posezení. Na tento večírek jsou zváni samozřejmě i ti členové klubu, kteří nebudou hrát turnaj!
 
Občerstvení zajištěno, pití jako obvykle z vlastních zdrojů.
 
Srdečně zve výbor STK

 
  9.9.2014

Amatérské tenisové sdružení Podluží uspořádalo na našich dvorcích již 36. ročník turnaje neregistovaných hráčů. Účastníci byli rozděleni do tří věkových kategorií.
 
V kategorii OPEN zvítězil ve finále Daniel Blažek nad Ivo Čermákem 3:6, 6:1, 6:0, v semifinále vypadli Slavomír Havlík a Petr Bača.
 
František Čermák ovládl kategorii 50+, když ve finále zdolal Pavla Mrkvicu až v tie-breaku, poraženými semifinalisty byli Lubomír Maťák a Jaroslav Pálka.
 
Ve finále kategorie 60+ porazil Zdeněk Průša Luďka Hromka 6:3, v semifinále skončili Antonín Beneš a Jan Šenk.
... více informací.

 
  24.7.2014

Koncem června byly dohrány soutěže smíšených družstev Jihomoravského tenisového svazu.
 
Dospělí bojovali se střídavými úspěchy a po zisku 3 vítězství se umístili ve své třídě na 4. místě. Nejlepších výsledků dosáhli Yvonne Charvátová a Petra Tomanová se 7 vítězstvími / ve dvouhře a čtyřhře /, Jakub Krajčír a Adam Zahradník po 6, Josef Brym 4 výhry.
 
Dorost uhájil postavení ve II. třídě, umístil se na 5. místě se třemi vítězstvími. Nejlépe hráli Josef Brym a Petra Tomanová, kteří byli 7 krát úspěšní. Tomáš Krajčír a Martin Magula získali po pěti vítězstvích, Vivien Charvátová vyhrála 4 krát.
 
Výborné výkony podávali mladší žáci hrající pod hlavičkou BORS Club – STK Břeclav, kteří hráli nejvyšší krajskou soutěž – Junior Tour a skončili na výborném 3. místě. Nejlépe hrál Marek Magula, který vyhrál 10 krát / dvouhra i čtyřhra/. Simona Slivková získala 9 vítězství, Tomáš Melichar a Natálie Vyroubalová vyhráli 8 krát.
 
Starší žáci ve II. třídě se 3 vítězstvími se umístili na 5. místě. Nejlépe hráli Tomáš Melichar s 9 výhrami, Martin Magula  vyhrál 7 krát, Vivien Charvátová vyhrála 8 zápasů a Tereza Halmová 4.

 
  17.5.2014

Naše družstva dospělých a dorostu mají za sebou první tři zápasy a shodně zaznamenali  dvě vítězství a jednu porážku.
 
Dospělí
porazili DTJ Květná 5 : 4 a Sokol Bojkovice 8 : 1, prohráli se Slovanem Hodonín 1 : 8. Nejlépe si zatím vede ve dvouhrách Adam Zahradník a Petra Tomanová se třemi výhrami, Josef Brym a Yvonne Charvátová vyhráli po dvou utkáních, k výhrám přispěli i Jakub Krajčír a Šimon Zahradník.
 
Dorost
zvítězil nad TJ Žďár n. Sázavou 7 : 2, nad TK Znojmo B 6 : 3 a prohrál s TC Austerlitz 1 : 8. Své zápasy dvakrát vyhráli Josef Brym, Martin Magula, dále bodovali i Tomáš Krajčír, Alexandr Ťulpa, Jakub Krajčír,Tomáš Himal, Viktor Opluštil a Vladimír Poliak      ... více informací.

 
  29.4.2014

Zkušební provoz online rezervací byl ukončen. Nyní je možno rezervovat si kurt přímo prostřednictvím rezervačního systému.
Samozřejmě je možné nadále si objednat kurt i telefonicky na čísle 604 133 124.
Klub si vyhrazuje právo změnit z provozních důvodů číslo rezervovaného dvorce.

 
  9.4.2014

REZERVACE ONLINE (Zkušební provoz)
 
Na našich webových stránkách je možno si rezervovat kurt.
 
Každý zájemce o hraní se musí nejprve zaregistrovat, při dalším objednávání se pouze přihlásí.
 
Hráč může mít pouze jednu rezervaci, rezervovat kurt je možno maximálně na 1,5 hodiny a na 14 dní dopředu. Po odehrání se dá ihned rezervovat znovu.
 
Bez přihlášení systém umožňuje pouze se podívat, jak jsou kurty obsazené.
 
Do doby než budou upřesněny tréninkové hodiny, pojede systém zkušebně. Prosíme hráče, aby se zatím  hlásili tradičně u správců. Zaregistrovat se a na zkoušku si rezervovat kurt je samozřejmě možné ihned. Po velikonocích pojede systém už definitivně.

 
  9.4.2014

Mistrovská utkání smíšených družstev 2014 – Slovácký tenisový klub v Břeclavi

 

1.5.2014

3.5., 4.5.

8.5.2014

10.,11.5.

24.,25.5.

31.5.,1.6.

14.,15.6.

21.,22.6.

Dospělí
IV GA

D
Květná
 

V
Bojkovice

---------

D
Hodonín

volno

V
Strání

D
Uh. Hradiště

V
St.
Město

Dorost
II AD

--------

V
Žďár n. S.

D
Znojmo

D
Slavkov

V
Tišnov

D
Jihlava

V
Blansko

D
Třebíč

Dospělí hrají v sobotu, dorost v neděli.
D - hraje se doma, V - hraje se venku

 
  23.3.2014

Práce na přípravě kurtů i celého areálu na letošní sezónu se chýlí ke konci. Oznamuje všem členům klubu i všem zájemcům o tenis, že otvíráme kurty od soboty 29. března 2014.
Těšíme se na Vaši návštěvu !

 
  11.3.2014

V minulých dnech byly na našich dvorcích zahájeny práce na přípravě na novou sezónu. Pokud se výrazně nezhorší počasí, předpokládáme zahájení provozu koncem března - začátkem dubna.

Přesný termín samozřejmě oznámíme na těchto stránkách.

 
  21.2.2014

Výbor Slováckého tenisového klubu zve všechny členy na výroční valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 8. března 2014 od 9 hodin v restauraci hotelu IMOS.

 
  12.10.2013

V sobotu 5. října se uskutečnil na našich dvorcích tradiční závěrečný deblový turnaj. Z přihlášených 20 účastníků byly vylosovány dvojice, které nejprve bojovaly ve dvou skupinách systémem každý s každým. První dva páry z každé skupiny se utkaly v semifinále a vítězové pak o prvenství ve finále. Po zajímavých zápasech, kdy si každá dvojice zahrála  6 setů, se z vítězství radovala dvojice Zdeněk Průša + Marek Magula, která ve finále zdolala pár Pavel Dominik + Lukáš Masařík 6 : 3. Třetí místo získali Jan Šenk se Stanislavem Valachovičem po výhře nad Martinem Magulou a Oliverem Chmelíkem 6 : 2.
 

 
  24.9.2013

Slovácký tenisový klub uspořádal v srpnu a září tři mládežnické tenisové turnaje.
 
Turnaje  dorostu se zúčastnilo 21 chlapců a 13 děvčat.
Ve finále zvítězil Pavel Vrána / TK Přerov / nad domácím Jakubem Krajčírem 6 : 4, 6 : 4. Ve čtyřhrách si zajistili prvenství Dilenz + Kavan / oba TK Kroměříž /, když ve finále porazili pár Slaný / TK Znojmo / + Kučera / SK Tišnov / 6 : 3, 6 : 2. Z domácích hráčů dobře hráli ještě Josef Brym a Tomáš Himal, kteří postoupili do druhého kola.
U děvčat zůstala neporažena Alice Mikulenková ze Znojma, která ve finále zdolala Ševčíkovou / ŽLTC Brno /  6 : 0,  6 : 2. Mikulenková byla úspěšná i ve čtyřhře, když spolu s Pleskačovou / TC MJ Brno /  zvítězily nad Daňkovou / TC MJ Brno / a Ševčíkovou 6 : 3,  6 : 3.    ... více informací.

 
  2.8.2013

V srpnu a září se na našich kurtech budou pořádat tři turnaje kategorie C a jeden nejvyšší krajské kategorie B.
 
Dne  7. - 9. srpna se uskuteční turnaj dorostu , 30. 8. – 2. 9. mladší žáci  /B kateg. / , 7. – 9. září starší žáci a 14. – 16. září mladší žáci.
 
Všechny turnaje jsou vypsány pro chlapce i děvčata.

 
  2.8.2013

Koncem června byly dohrány soutěže smíšených družstev Jihomoravského tenisového svazu.
 
Dospělí
bojovali se střídavými úspěchy a po zisku 3 vítězství se umístili ve své třídě na 4. místě. Nejlepších výsledků dosáhli Yvonne Charvátová se 7 vítězstvími  / ve dvouhře a čtyřhře /, Josef Brym rovněž 7 výher, Samuel Majna 5, Šimon Zahradník a Jan Janulík po 4 výhrách.
 
Dorost
sehrál několik vyrovnaných zápasů, dvakrát prohrál těsně 4 : 5 a se ziskem jednoho vítězství a skončil na 7. místě. Dobře hráli Jan Janulík, Jakub Krajčír, Josef Brym a Tomáš Himal – všichni vyhráli 4 utkání.
 
Lepších výsledků dosáhli starší a zejména mladší žáci hrající pod hlavičkou BORS Club – STK Břeclav.
 
Starší žáci
bez porážky vyhráli svoji skupinu a postupují do II. třídy. Nejlépe hráli Marek Magula /ještě mladší žák/ se 13 výhrami, Tomáš Himal byl rovněž 13 krát úspěšný, Martin Magula, Tomáš Melichar/ml.žák/ a Vivien Charvátová vyhráli 11 zápasů, Tereza Halmová 10.
 
Nejhodnotnější výsledek vybojovali mladší žáci, kteří hráli I.třídu a bez porážky získali cenné prvenství a postup do Junior tour – nejvyšší soutěže JTS.
 
Všechny své zápasy bez porážky absolvoval Marek Magula, výborně hráli rovněž Tomáš Melichar se 13 výhrami, Vivien Charvátová byla úspěšná 11krát a Tomáš Krajčír vyhrál 10 zápasů.

 
  20.4.2013

V tenisovém areálu Slováckého tenisového klubu "Nad splavem" končí přípravy na novou sezónu. Dvorce se otevřou pro všechny zájemce v pondělí 22. dubna.
Výbor klubu přeje všem úspěšný tenisový rok 2013.

 
  13.4.2013

Jihomoravský tenisový svaz rozlosoval soutěže smíšených družstev. Začíná se 1. května, na našich kurtech jako první nastoupí dorostenci v zápasu s Vyškovem. Rozlosování celé soutěže viz tabulky.

Mistrovská utkání smíšených družstev 2013 – Slovácký tenisový klub v Břeclavi

 

1.5.2013

4.5., 5.5.

8.5.

11.5., 12.5.

25., 26.5.

1.6., 2.6.

15.6., 16.6.

22.6.,23.6.

Dospělí IV GA

 

volno

D
Vnorovy

V
Květná

D
Bzenec

V
Strání

D
Staré Město

V
Hodonín

Dorost
II AD

D
Vyškov

V
Znojmo

 

D
Žďár n.S.

V
Slavkov

V
Tišnov

D
Bosonohy

V
Šlapanice

 
Mistrovská utkání smíšených družstev 2013    Bors Club – STK Břeclav

 

1.5.2013

4.5., 5.5.

8.5.

11.5., 12.5.

25., 26.5.

1.6., 2.6.

15.6., 16.6.

22.6.,23.6.

Starší žáci
III CS

 

D
Lanžhot

V
Mokrá

D
V. Bílovice

V
V. Pavlovice

V
Chrlice

D
Mikulov

V
Blansko

Mladší žáci
I M

V
Tilia Brno

D
TC MJ Brno B

 

V
ŽLTC Brno

D
Jihlava B

D
Třebíč

V
Tišnov

D
TC Brno B


Dospělí hrají v sobotu, dorost v neděli. Starší žáci hrají v sobotu, mladší v neděli.
D - hraje se doma,
V - hraje se venku.
 
  18.2.2013

Výbor Slováckého tenisového klubu zve všechny svoje členy na výroční valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 9. března v 9 hodin v restauraci hotelu IMOS.

 
  18.2.2013

Čestný člen Slováckého tenisového klubu pan František Straka slaví v těchto dnech své
70. narozeniny
.
 
Všichni členové klubu ho dobře znají, přesto připomínáme, že sám sice nezačínal jako tenista, ale jako rekreační hráč přivedl k tenisu svého syna, který dosahoval v žákovských a dorosteneckých letech výborných výsledků a dnes vychovává nejmladší generaci jako trenér.
 
Hlavní zásluhu Františka Straky však vidíme v jeho práci jako vedoucího družstva dospělých, kterému věnoval svůj organizační talent a často i nemalé finanční prostředky.V roce 1995 dal dohromady družstvo dospělých, které pak od následujícího roku pod jeho vedením vyhrávalo postupně všechny soutěže a od roku 2001 hrálo nejvyšší krajskou soutěž – divizi. František Straka také po mnoho let organizoval turnaj dospělých – tradiční memoriál Dr. Jankoviče. Přejeme  Františkovi za  všechny členy klubu ještě mnoho pěkných chvil na tenisových kurtech.

 
  8.10.2012

Slovácký tenisový klub uspořádal tradiční klubový turnaj ve čtyřhrách. Osmnáct účastníků bylo rozlosováno do dvojic, které bojovaly o postup ve skupinách ( výsledky viz tabulky ). Turnaj vyvrcholil velmi zajímavým a vyrovnaným soubojem, ze kterého vítězství si nakonec odnesl pár Radoslav Panajotov -  Martin Magula.
... více zde.

 
  30.9.2012

Na dvorcích Slováckého  tenisového klubu se  letos konal již čtvrtý turnaj, tentokrát v kategorii mladšího žactva. Chlapeckou část, které se zúčastnilo 30 hráčů, přesvědčivě ovládli bratři Magulové (Bors club - STK Břeclav). V semifinále vyhrál Martin Magula nad Bartoňkem z Mosilany Brno 6:3, 6:2 a Marek Magula porazil Pospíšila (START Brno6:2, 6:2. Vítězem turnaje se stal Martin Magula po výhře nad bratrem Markem  6:2, 6:0. Ve čtyřhře dominovali opět bratři Magulové, porazili ve finále Bartoňka s Pospíšilem 6:1,  6:0. Z břeclavských hráčů se dále zúčastnili Filip Texl, Tomáš Melichar, Oliver Chmelík, Bronislav Gajdušek a Jan Joch.   ... více zde.

 
  18.9.2012
Turnaj ve čtyřhrách se bude konat v sobotu 22. září 2012 od 10 hodin – dokončení případně pod světly.
 
Výbor zve všechny: muže, ženy bez rozdílu věku, rekreační i závodní hráče! Turnaje se mohou účastnit i pravidelní návštěvníci našich kurtů, kteří zatím nejsou členy klubu   ... pozvánka.
 
  18.9.2012

Ve dnech 8. - 9. září se konal na našich dvorcích turnaj starších žákyň.  Po napínavém a vyrovnaném zápase zvítězila ve finále Romana Tumová (TK Šlapanice) nad Alenou Lakomou (Milo Olomouc)   4:6, 7:6, 6:1. Čtyřhru ovládly Rapantová  (TK Luhačovice) + Polešovská  (TCP Kyjov) po vítězství nad Tumovou a Olšákovou (Slovan Hodonín)  6:4, 6:1.

 
  10.9.2012

V minulých dnech hostil náš klub mezinárodní mistrovství evropských železničářů, do kterého se probojovali družstva z Německa, Belgie a České republiky. Velmi zajímavé a kvalitní utkání přinesly hlavně zápasy mezi českými a německými hráči, Česká republika  v tomto utkání zvítězila 5 : 4 a získala první místo. Druzí skončili Němci a třetí Belgičané.
Všichni účastníci byli spokojeni s organizací, kvalitou kurtů a příjemným prostředím v našem areálu.

 
  22.8.2012

Na kurtech Slováckého tenisového klubu Nad Splavem a Bors clubu Na Valtické se uskutečnil turnaj vyšší kategorie B mladšího žactva, který organizoval BORS club – STK Břeclav. Od soboty 11. do pondělí 13. srpna  se utkávali chlapci i děvčata z celé republiky ve vyrovnaných utkáních nejen o celkové vítězství, ale i o body do žebříčku.    ... více informací.

 
  22.8.2012

Ve dnech  8. a 9. srpna  pořádal Slovácký tenisový klub turnaj dorostu kategorie C. Turnaj, kterého se zúčastnilo 29 hráčů, přinesl kvalitní a zajímavé boje.
 
Ve finále zvítězil Jiří Balun z Agrofertu Prostějov nad Jakubem Hartlem ze Startu Brno 6 : 0, 6 : 4, poraženými semifinalisty byli Filip Křipský a Tomáš Havlát, oba z SK Tenis Tišnov.
 
Čtyřhru ovládla dvojice Jiří Balun – Jakub Jurásek (TK Uherské Hradiště). O úspěšný průběh akce se vzorně postarali ředitel turnaje Jaroslav Jankovič a vrchní rozhodčí Karel Poul.

 
  7.8.2012

Ve dnech 8. a 9. srpna se uskuteční na dvorcích Slováckého tenisového klubu turnaj dorostu.
 
Od
soboty 11. do pondělí 13.srpna bude probíhat turnaj kategorie B mladších žáků a žaček. Tento turnaj organizují společně Bors club a STK a bude se odehrávat na dvorcích obou klubů. Je přihlášeno okolo 100 hráčů a vzhledem k vyšší třídě turnaje slibují zápasy kvalitní a zajímavou podívanou.

 
  22.7.2012

Koncem června byly dohrány mistrovské soutěže smíšených družstev.
 
Dospělí
po dobrém začátku v závěru prohráli tři zápasy a skončili na 4. místě. Nejlépších výsledků dosáhla Yvonne Charvátová, která získala 8 vítězství / ve dvouhře a čtyhře /, pět výher zaznamenali Adam Zahradník a Petr Schwarz, čtyři Petr Hodonský.
 
Pěkného úspěchu dosáhli dorostenci, kteří prošli soutěží bez porážky, obsadili první místo a zajistili si postup do II. třídy. V zápasech nastupovali tito hráči: Jakub Krajčír / 8 vítězství /, Jan Janulík / 8 /, Alexandr Ťulpa / 10 / , Josef Brym / 10 /, Marek Ševčík / 3 /, Petra Škorpová / 2 /, Aneta Dubská / 2 / a Jitka Solaříková / 2 /. Dík patří i trenérovi a kapitánovi družstva Jaroslavu Jankovičovi.
 
Starší a mladší žáci hráli pod hlavičkou TC Bors club - STK Břeclav.

Starší žáci
obsadili 3. místo, když dosáhli pěti výher. Nejlepší výsledky zaznamenali Jakub Krajčír, Josef Brym, Marek Ševčík, Tomáš Melichar, bratři Magulovi a Vivien Charvátová.
 

Mladší žáci
byli blízko k postupu do I.třídy, v rozhodujícím utkání však podlehli ŽLTC Brno 4 : 5.
Oporami týmu byli
Marek Magula s 13 vítězstvími, Martin Magula / 11 výher /, Tomáš Melichar / 9 /, Tomáš Krajčír / 8 / a Vivien Charvátová s osmi úspěchy.

 
  4.6.2012

V těchto dnech slaví dlouholetí členové našeho klubu svoje " kulaté" narozeniny - Šárka Dobiášová, Raimund Šedý a Pavel Dominik.

 
  4.6.2012

Družstva dospělých a dorostu si zatím vedou dobřev soutěžích Jihomoravského tenisového svazu. Dospělí porazili Vnorovy 9 : 0, Květnou 6 : 3 a Bzenec 5 : 4. Dorost  zvítězil nad Tuřanami 6 : 3, nad V. Pavlovicemi 7 : 2 a nad Moravským Krumlovem 8 : 1.

 
  12.4.2012

Od 1. května se hrají mistrovské soutěže Jihomoravského tenisového svazu. V letošním roce hrají dospělí a dorost pod hlavičkou Slováckého tenisového klubu, starší a mladší žáci pod nově vzniklým klubem TC BORS CLUB - STK Břeclav. Termíny zápasů a místo konání je zřejmé z tabulek. ( Příloha1, Příloha2 )

Mistrovská utkání smíšených družstev 2012 – Slovácký tenisový klub v Břeclavi

 

5.5., 6.5.

8.5.

12.5., 13.5.

26.5., 27.5.

2.6., 3.6.

16.6., 17.6.

23.6.

Dospělí
IV GA
volno

V
Vnorovy

D
Květná
V
Bzenec
D
Kyjov B
V
Malenovice
D
Hodonín
Dorost
III AD
V
TK Tuřany
 
D
Velké Pavlovice
D
Moravský Krumlov
V
Velké Bílovice
D
Ivančice

 

Mistrovská utkání smíšených družstev 2012 – TC BORS CLUB - STK Břeclav

 

1.5.

5., 6.5. 

8.5.

12., 13.5.

26.5., 27.5.

2., 3.6.

16.6., 17.6.

23., 24.6.
Starší žáci
III CS
 

V
Slovan Hodonín

D
Mokrá Horákov
V
V. Bílovice
D
V. Pavlovice
D
Chrlice
V
Mikulov
D
Blansko
Mladší žáci
II BM
V
Bystřice p. H.
D
Lanžhot
 V
LTC Hodonín
D
V. Bílovice
V
Napajedla
D
ŽLTC Brno
D
Uh. Hradiště

Dospělí a starší žáci hrají v sobotu, dorost a mladší žáci v neděli.
Červeně - hraje se doma, černě - hraje se venku.
 
  12.4.2012

Na našich dvorcích končí přípravy na sezónu, hrát se bude od pátku 13. dubna 2012.
Přejeme všem mnoho sportovních úspěchů a dobré pohody v nové sezóně!

 
  15.2.2012

Valná hromada Slováckého tenisového klubu Břeclav se bude konat v sobotu 10. března 2012 v 9 hodin v restauraci hotelu IMOS.

 
  15.2.2012

Po podrobném projednání ve výboru Slováckého tenisového klubu byla podepsána smlouva o spolupráci mezi nově vytvořeným klubem TC BORS Club - STK Břeclav a Slováckým tenisovým klubem v Břeclavi.
 
Hlavním cílem této dohody je soustředit síly při výchově nejmladších tenistů do jednoho subjektu, do TC BORS Club - STK Břeclav. Mládež bude mít v tomto klubu lepší tréninkové podmínky dané zvláště v zimě krytou halou, kterou bude majitel BORS a.s. pronajímat na tréninky za výhodnějších podmínek. Nezanedbatelným faktorem je také podpora ekonomicky silného partnera firmy BORS a.s.
 
Do soutěží Jihomoravského tenisového svazu budou nastupovat hráči v kategorii baby tenis, mladší žáci a starší žáci pod hlavičkou TC BORS Club-STK, dorost a dospělí zůstávají v STK . Výnosy z členských příspěvků hráčů žákovských kategorií budou rozděleny mezi Bors Club a STK stejným dílem, tito hráči budou moci hrát i trénovat v obou areálech. Náklady spojené s účastí v soutěžích ponese u žákovských kategorií BORS Club, u dorostu a dospělých STK. Mistrovské zápasy a turnaje budou po dohodě obou klubů operativně umisťovány do jednotlivých areálů podle souběhů zápasů v jednotlivých termínech.

 
Spolupráce se tedy týká pouze oblasti závodního tenisu a nebude mít žádné další dopady do ekonomiky ani do majetku Slováckého tenisového klubu.

 
  26.10.2011
V sobotu 1. října sehráli členové klubu deblový turnaj. Z 22 přihlášených hráčů ve věkovém rozpětí od  10 do 69 let bylo losováním vytvořeno 11 párů, které se pak vyřazovacím způsobem na dvě porážky utkávaly ve vyrovnaných soubojích. Ve finále porazil Karel Poul + Vladimír Magula Karla Smaženku s Tomášem Vrzalem 6 : 3, 6 : 2.
 
  20.9.2011
Klubový turnaj ve čtyřhrách

se bude konat v sobotu 1. října 2011 od 10 hodin – dokončení případně pod světly.
Výbor zve všechny: muže, ženy bez rozdílu věku, rekreační i závodní hráče! Hráči budou do dvojic nalosováni tak, aby vznikly přibližně vyrovnané páry.

> >  pozvánka  < <   

 
  20.9.2011

O víkendu se na dvorcích Slováckého tenisového klubu v Břeclavi konal turnaj mladšího žactva. Turnaje se zúčastnilo 34 chlapců a 20 dívek z celé Moravy . Třídenní klání přineslo spoustu kvalitních, zajímavých a vyrovnaných bojů, hráči i rodiče byli spokojeni nejen s krásným počasím, ale i s pěkným prostředím a velmi dobrou organizací. Za velmi úspěšný průběh turnaje je třeba poděkovat řediteli Jardovi Jankovičovi a vrchnímu rozhodčímu Karlovi Poulovi.
 ... více informací

 
  13.9.2011

Úspěchy nejmladších tenistů
V posledních prázdninových dnech dosáhli mladí tenisté Slováckého tenisového klubu pěkných výsledků. Mladší žák Martin Magula obsadil na silně obsazeném turnaji v Kyjově výborné 2. místo. Jeho mladší bratr Marek se zúčastnil série devíti turnajů Babolat Tour v kategorii „baby tenis“ a postoupil do závěrečného turnaje Masters v Brně, kde za účasti nejlepších hráčů z ČR a Slovenska získal deváté místo. Na turnaji ve Znojmě obsadil Marek Magula s jedinou porážkou  4. místo a Tomáš Melichar skončil devátý.

 
  3.9.2011

Výbor Slováckého tenisového klubu zve všechny příznivce tenisu na turnaj mladších žáků a žákyň, který se bude konat od soboty 10.září do pondělí 12.září na našich dvorcích Nad Splavem. Očekáváme zajímavé a hodnotné zápasy, zatím je přihlášeno 35 chlapců a 19 děvčat!

 
  3.9.2011

Ve dnech 20. - 21.8. se na našich kurtech konal tradiční již 33. ročník turnaje neregistrovaných tenistů, které pořádalo ATS Podluží.

V kategorii muži OPEN zvítězil Aleš Bedřich, v kat. 50+ Pavel Floder, v 60+ náš člen Zdeněk Průša, v ženách Radka Šoupalová. Z členů STK na předních místech se umístili: Jitka Zháńalová (3. místo), Pavel Mrkvica a Tomáš Vrzal ( 3.- 4. místo OPEN), František Čermák (2. v 50+), Petr Malinkovič a Zdeněk Kalina (3. - 4. v 50+), Miroslav Vrátný, Antonín Beneš (3. - 4. v 60+). Kompletní výsledky na  www.tenisbreclav.cz.

 
  3.9.2011

Slovácký tenisový klub uspořádal na svých kurtech v areálu „Nad splavem“ tradiční Memoriál Dr Jankoviče – turnaj dorostu. Turnaj byl kvalitně obsazen 26 hráči, kteří během třídenních bojů podávali velmi pěkné výkony v zajímavých a vyrovnaných zápasech.
 
Ve finále dvouhry zvítězil Roman Šefr (Moravská Slávia Brno) nad  Jakubem Tyllichem (TC MJ – Tenis Brno) 1:6, 6:3, 2:0 scr., ve čtyřhře porazil ve finále pár Tyllich – Němeček (TJ SK Zlín) dvojici Kovář – Kubíček (oba ESOX Brno) poměrem 6:4 a 6:1.

 
  8.8.2011

Ve dnech 13. a 14. srpna se uskuteční na našich kurtech Memoriál Dr. Jankoviče - turnaj v kategorii dorostenci - dorostenky.
 
Turnaj
mladších žáků a žákyň se bude konat 10. a 11. září 2011.

 
  8.8.2011

V minulých dnech oslavil 85. narozeniny čestný člen klubu pan Karel Sulovský. Pan Karel Sulovský pracoval od roku 1966  ve výboru našeho klubu jako pokladník, několik let byl i předsedou. Díky jeho perfektní a obětavé práci tenisový oddíl, resp. klub vždy dobře hospodařil, po celých 40 let své funkcionářské činnosti byl vždy jednou z klíčových osobností našeho klubu. V roce 2006 byl oceněn nejvyšším tenisovým vyznamenáním - medailí Karla Koželuha.

 
  8.8.2011

V letošní sezóně naše družstva nepodala očekávané výsledky. Dospělí s jedinou výhrou sestupují, dorost pro malý počet hráčů odstoupil ze soutěže, rovněž starší žáci neuspěli. Lepší výkony podali mladší žáci, kteří se ve své soutěži umístili na 3. místě. Oporou mužstva byl Martin Magula, který vyhrál většinu utkání a dobře si vede i na turnajích.
 
Nejúspěšnější bylo družstvo " baby tenisu", tj.. kategorie 8 - 9 let. Tato soutěž se hrála formou tří turnajů, ze kterých pak vzešlo konečné pořadí. Naše družstvo se umístilo na 12. místě z 42 účastníků. Nejlepšími
našimi hráči byli Marek Magula a Tomáš Melichar.

 
  14.6.2011
Slovácký tenisový klub pořádá pro děti od 6ti let již tradiční příměstský tenisový tábor, který se uskuteční ve dnech 
27.6. - 1.7. 2011
 
Výuka bude probíhat pod vedením zkušených trenérů vždy od 9 do 14 hod. s přestávkou na oběd. Výjimkou bude čtvrtek 30. června, kdy si žáci půjdou vyzvednout  vysvědčení, a proto budeme začínat později. Tábora se mohou zúčastnit jak úplní začátečníci, tak pokročilí hráči. Účastník potřebuje pouze tenisovou výbavu tj. raketu,tenisky,oblečení,čepici atd.
 
V ceně 1250,- Kč za účastníka je i oběd v nedaleké restauraci.
 
Přihlášky přijímá  pan Jankovič Jaroslav, tel.: 774 595 232 nebo e-mail: jankovic1948@seznam.cz
 
  8.6.2011
V soutěžích smíšených družstev jsou odehrána tři kola.
 

Dospělí
zatím nezaznamenali žádné vítězství, prohráli těsně s Kometou Brno 4 : 5, další dva zápasy jasně prohráli. Družstvo se neschází se v nejsilnější sestavě. Pochválit lze jen některé hráče za individuální vítězství - Malcsika, Černou, Mračnovou, Dubskou.

Ještě horší situace je v družstvu dorostu,
které první zápas prohrálo a k dalšímu se vůbec nesešlo. Vzhledem k tomu, že ani výhledově se situace s účastí na zápasech nejevila dobře, výbor klubu rozhodl o odvolání dorostu ze soutěže.
 
Starší žáci
sice žádné utkání nevyhráli, ale výsledky jednotlivých utkání jsou vyrovnané. Nejlépe si vedou Martin Magula, Ťulpa, Kostiha, Ševčík.
 
Nadějnější situace je u mladších žáků, kteří porazili Hodonín 6 : 3 a Tuřany 5 : 4. O tato vítězství se zasloužili Martin Magula, Texl, Neděla, Krajčír, Celnar, Charvátová, Šanderová.
 
Soutěž v kategorii baby tenis
se hraje formou turnajů, v prvním se naše družstvo umístilo na pěkném druhém místě, když prohrálo se Znojmem a porazilo Lanžhot 6 : 0 a Znojmo B 4 : 2. Výborně hrají Marek Magula a Tomáš Melichar, kteří vyhráli všechny svoje zápasy, o výhry se zasloužili i Maxmilián Mysliveček a Vojtěch Kazinota.
 
  6.4.2011

Na valné hromadě Slováckého tenisového klubu byl zvolen na nové čtyřleté období nový výbor ve složení:
předseda - Ing. Pavel Dominik
místopředsedové - Josef Beneš, František Čermák

členové - Šárka Dobiášová, JUDr. Jiří Dobišar, Jaroslav Jankovič, Ing. Vladimír Magula, Ing. Zdeněk Průša, Ing. Zdeněk Urban.
Revizní komise - Ludmila Rácová, Ing. Radoslav Panajotov, Ing. Stanislav Vondál
 

 
  6.4.2011

Na kurtech finišují přípravné práce, pokládá se nová antuka. Zahájení sezóny  se předpokládá od pondělí 11.dubna 2011. Hrací doba je dopoledne od 9 do 12 hodin, odpoledne od 14 do 19 hodin.

 
  6.4.2011

V sobotu 30. dubna budou zahájeny zápasy soutěží smíšených družstev. Letos se STK zúčastní ve všech kategoriích - viz rozpis.  ( příloha )

Mistrovská utkání smíšených družstev 2011

 

30.4., 1.5.

7.5., 8.5.

14.5., 15.5.

28.5., 29.5.

4.6., 5.6.

18.6., 19.6.

25.6., 26.6.

Dospělí
III.tř. B

D
Kometa Brno

V
TK Tuřany

D
Brno Komín

V
TC MJ Brno C

D
Brno Bosonohy

V
Brno Žabovřesky

D
Univerzita obrany

Dorost
II.tř.B

D
TK Tuřany

V
Kroměříž

D
Start    Brno B

V
Lanžhot

D
Natali

V
Zlín B

D
TC Holešov

Starší žáci
III.tř.C

D
TK Vyškov

V
Velké Bílovice

D
Cemo Mokrá

V
ASK Blansko

D
Vel. Pavlovice

V
Šlapanice

V
Slovan Hodonín

Mladší žáci
III.tř.C

 

D
Slovan Hodonín

V
TK Tuřany

 volno

D
Brno Chrlice

V
Velké Pavlovice

 

Dospělí a starší žáci hrají v sobotu, dorost a mladší žáci v neděli.
Červeně - hraje se doma,   Černě - hraje se venku

 
  19.2.2011

Výbor Slováckého tenisového klubu zve všechny své členy na valnou hromadu, která se koná v sobotu 26. února 2011 v 9 hodin v restauraci IMOS.   ( pozvánka )   ,   ( kandidátka )

 
  19.10.2010

Slovácký tenisový klub uspořádal na závěr sezóny klubový turnaj ve čtyřhrách. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů ve velkém věkovém rozpětí - od nejmladšího devítiletého Martina Maguly až po seniory o 60 let starší. Hráči byli rozděleni podle výkonnosti a páry byly vylosovány tak, aby vznikly pokud možno vyrovnané dvojice.
Hrálo se ve dvou skupinách systémem každý s každým, vítězové se pak utkali o celkové vítězství. To získal pár
Magula st. - Zima výhrou nad dvojicí Valášková - Masařík 6 : 1, třetí místo vybojovali Dominik - Panajotov v utkání s Urbanem a Pisarovičem výsledkem 6 : 3.  ... více informací

 
  13.9.2010
O víkendu 11. a 12. září proběhl na našich kurtech nábor dětí do tenisové školy.  Trenéři Víťa Straka a Dan Blažek děti pozvali na kurt, aby si  vyzkoušeli první kontakt s raketou a míčkem.
               
 
  8.9.2010
TENISOVÁ ŠKOLA
Slovácký tenisový klub v Břeclavi zahajuje tenisovou školu pro děti ve věku 4 až 9 let. Výuka pod vedením zkušených trenérů bude probíhat v září a říjnu venku na kurtech, pak v hale. Informační schůzka s ukázkami tréninku se bude konat v sobotu 11. a v neděli 12. září 2010 od 9 hodin v areálu Slováckého tenisového klubu nad splavem / Haškova ulice /.

Další informace je možno získat u trenéra Víti Straky / 602 583 269 / a na webových stránkách www.tenisklub-breclav.cz
 
  8.9.2010
Ve dnech 21. - 22. srpna se na našich dvorcích konal 32. ročník tradičního turnaje neregistrovaných ve dvouhrách. Turnaje se úspěšně zúčastnili i členové Slováckého tenisového klubu Jitka Zháňalová, Hana Dědová, Pavel Mrkvica, Martin Vrzal, Tomáš Vrzal, Petr Tuček, Petr Malinkovič, František Čermák, Zdeněk Kalina, Radoslav Panajotov, Petr Siegel, Zdeněk Průša, Pavel Dominik, Miroslav Vrátný a Jaroslav Vysloužil, když získali v jednotlivých kategoriích 3 první, 2 druhá a 2 třetí místa.  ... více informací
 
  3.8.2010
V těchto dnech vydal Jihomoravský tenisový svaz konečné výsledky soutěží družstev za rok 2010. Družstva STK  po slabších výkonech neudržela postavení ve II. třídě v kategorii dospělých a  starších žáků. Pochvalu zaslouží  „A“ družstvo dorostu, které po vítězstvích nad Startem Brno a nad Bystřicí p. Hostýnem zůstává i nadále ve II.třídě. Při zápasech se v dorostu „A“ vystřídali tito hráči: Marcel Malcsik, Lukáš Masařík, Marek Sítek, Šimon Zahradník, Radek Zháňal, David Baláš, Matěj Kalužík, Radim Boháč, Michaela Ševčíková, Denisa Mračnová, Aneta Dubská, Petra Škorpová a Iva Severová.  ( foto1, foto2, foto3 )
 
  3.8.2010
Ve dnech 24. a  25. července 2010 pořádal Slovácký tenisový klub turnaj dorostu – Memoriál JUDr. Jaroslava Jankoviče. Turnaje se zúčastnilo 17 hráčů. Vítězem se stal Jaroslav Bubla z TC Brno, který ve finále porazil Martina ŠtěpánkaRaquet klubu Brno  6 : 3, 6 : 2.
 Pěkného úspěchu dosáhli domácí Lukáš Masařík a Marcel Malcsik, kteří se probojovali do finále čtyřhry, kde podlehli páru Bubla – Tyllich.
 
  10.6.2010

Slovácký tenisový klub pořádá pro děti od 6ti let již tradiční příměstský tenisový tábor, který se uskuteční od pondělí  28.6. do pátku 2.7. 2010.

Výuka bude probíhat pod vedením zkušených trenérů vždy od 9 do 14 hodin s přestávkou na oběd.

 Výjimkou bude středa, kdy umožníme žákům vyzvednout si vysvědčení a proto budeme začínat později.

Tábora se mohou zúčastnit jak úplní začátečníci, tak i pokročilí hráči.

.
V ceně 1200 Kč za účastníka je i oběd v nedaleké restauraci. Účastník potřebuje pouze tenisovou
výbavu tj. raketu, tenisky, oblečení, čepici atd.
 
Přihlášky přijímá p. Jankovič Jaroslav, č.t. 774 595 232 nebo e-mailjankovic1948@seznam.

 
  15.4.2010

V sobotu 10. dubna byla zahájena letní sezóna na našich dvorcích. Všechny kurty jsou upraveny a celý areál je připraven nejen pro členy  klubu, ale i pro všechny zájemce o tenis. Hrát je možno v dubnu dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 14 do 19 hodin, v dalších měsících bude hrací doba odpoledne delší.

 
  19.3.2010

Na našich dvorcích jsou už v plném proudu přípravné práce na zahájení sezóny. Probíhá úklid areálu a hlavně úprava kurtů, již se pokládá nová antuka ( foto ). Pokud bude přát počasí, předpokládáme, že se bude začne hrát  o víkendu
10. - 11. dubna.

 
V minulých dnech byl skácen silně poškozený a proschlý jírovec (kaštan) za dvorcem č. 7. ( foto1, foto2, foto3 ).
 
Jarní trénink lze zahájit na nové cvičné stěně ! ( foto )

 
  19.3.2010

Jihomoravský tenisový svaz rozlosoval soutěže družstev, termíny zápasů a soupeři našich družstev jsou uvedeni v tabulce   ( příloha )

Mistrovská utkání smíšených družstev 2010

 

1.5., 2.5.

8.5., 9.5.

15.5., 16.5.

29.5., 30.5.

5.6., 6.6.

19.6., 20.6.

26.6., 27.6.

Dospělí A
II.tř. B

D
Natali

V
LTC Hodonín B

V
Brno Chrlice

D
Bystřice p.Host.

V
Uherský Brod

D
Šlapanice

V
Napajedla

Dorost A
II.tř.B

V
Start Brno B

D
Kroměříž

V
ESOX Brno B

D
Slovan Hodonín

V
Natali

D
Zlín B

V
Bystřice p.Host.

Dorost B
III.tř.C

 

V
LTC Hodonín B

D
Veselí

volno

D
Vel. Pavlovice

D
Lanžhot

 

Starší žáci
II.tř. B

V
Lanžhot

D
Bystřice p. Host.

V
Kyjov

D
Natali

V
Kroměříž

D
Zlín Mladcová

V
Slavkov

Dospělí a starší žáci hrají v sobotu, dorost v neděli.
 
Červeně  - hraje se doma,  
Černě - hraje se venku

 
  1.2.2010

Upozorňuje členy Slováckého tenisového klubu v Břeclavi, že výroční valná hromada se koná v sobotu 13. února 2010 v 9 hodin v restauraci hotelu IMOS !   ( pozvánka )

Začátkem prosince byla dokončena stavba odrazové stěny a hřiště pro minitenis včetně oplocení a 8. 12. 2009 byla tato akce zkolaudována.

 
  1.2.2010

V prosinci nás překvapila smutná zpráva, že ve věku 68 let zemřel v Brně  Ing. Jaroslav Kallab . Ing. Kallab byl vyjímečnou postavou v nedávné historii našeho klubu, spolu s Dr. Jankovičem byli nejvýraznějšími osobnostmi - organizátory břeclavského tenisu v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.  Ing. Kallab měl rozhodující podíl na výstavbě tří nových kurtů a vodárny v roce 1982, podílel se i na výstavbě tenisové haly, která však tehdy bohužel nebyla dokončena. Dosáhl rovněž velké úspěchy i na poli sportovní diplomacie, na počátku devadesátých let se stal nejen předsedou Jihomoravského tenisového svazu, ale dokonce i předsedou Československé tenisové rady.

 
  23.11.2009

Člen našeho klubu František Čermák ml. se po výborných výkonech v letošní sezóně probojoval spolu se svým partnerem Mertiňákem mezi nejlepších 8 párů světa a od neděle 22. listopadu hraje na turnaji mistrů v Londýně. Přejeme mu mnoho úspěchů!   (  foto )
 
Ve čtvrtek 19. listopadu byl položen asfaltový koberec u odrazové stěny. Zbývá ještě provést oplocení. Zveme všechny tenisty k zimnímu tréninku na čerstvém vzduchu!    (  foto1,   foto2,   foto3 )

 
  3.11.2009

Firma VHS Břeclav zahájila práce na výstavbě odrazové stěny, která je umístěna v prostoru bývalého likusáku. Stěna bude vysoká 3,5 m a široká 7 metrů. Na plochu před stěnou ze strany k zahrádkám bude položen asfaltový koberec o rozměrech 12 x 15 metrů. Tato plocha bude sloužit nejenom pro odrazovou stěnu, ale vytvoří se tak i hřiště pro minitenis. Hřiště bude od louky odděleno oplocením výšky 3 m.  (  foto1,   foto2,   foto3 )

 
  12.10.2009

Tradiční klubový tie-breakový turnaj pořádaný každoročně na závěr tenisové sezóny, byl tentokrát rozhodnutím výboru přesunut již na poslední víkend v měsíci září, začátek stanoven na 13 hodin. Prezentovalo se 15 hráčů, celkovým vítězem se stal Ivo Čermák. Po skončení turnaje se konal tradiční večírek k ukončení sezóny. Dobrou náladu vydatně podpořil  mistr grilování Ivan Vít, který připravil výborné maso i ryby    ... více informací.

 
  23.9.2009

Podzimními zápasy skončila také soutěž smíšených družstev dorostu. V posledním utkání naše družstvo A porazilo LTC Veselí  8 : 1 a vyhrálo svou soutěž se stoprocentním bodovým ziskem bez porážky a postoupilo do vyšší soutěže.
Na tomto úspěchu se podílelo celé družstvo, za které nastupovali tito hráči:
Petr Hodonský, Marcel Malcsik, Šimon Zahradník, Radek Zháňal, Martin Vrzal, Michaela Ševčíková, Denisa Mračnová, Melisa Ševčíková.
Celému družstvu patří pochvala za pěkné výkony a přání, aby v příštím roce obstáli i ve vyšší soutěži. Poděkování si zaslouží i vedoucí družstva paní Jitka Zháňalová.
Dorostenecké družstvo B skončilo se třemi vítězstvími na 4. místě.

 
  4.9.2009

Klubový tie-breakový turnaj se bude letos konat v sobotu 26. září od 13 hodin. Předpokládáme, že se bude dohrávat pod světly. Výbor zve všechny členy klubu – zúčastnit se mohou všichni bez rozdílu věku, rekreační i závodní hráči. I když sezónu ještě nekončíme, téhož dne se uskuteční i tradiční večerní posezení (v předchozích letech známé jako večírek na ukončení sezóny) - začátek v 18 hodin. Občerstvení je zajištěno, pití jako obvykle z vlastních zdrojů.

 
  28.8.2009

V sobotu 5. září 2009 se budou snažit „ Dospělí B“ získat první body v zápase proti vedoucímu mužstvu soutěže LTC Hodonín. Zápas začíná v 9.00 na našich dvorcích.
 
V neděli dne 6. září 2009 se pokusí vylepšit své umístění „ Dorost B“ v zápase, který začíná v 9.00 na našich kurtech. Ve stejný den hraje  „ Dorost A „ rozhodující zápas o postup ve Veselí n. M.
 
V sobotu 12. září  nastoupí doma „ Dospělí B“ k poslednímu zápasu soutěže proti Jiskře Otrokovice B.
 
V sobotu a v neděli
19. - 21. září  pořádá Slovácký tenisový klub „ Memoriál Dr. Jankoviče „ - tradiční turnaj registrovaných mužů a žen.

 
  19.8.2009
O víkendu 15.-16.srpna uspořádalo Amatérské tenisové sdružení Podluží o.s. na dvorcích STK Břeclav STENG CUP 2009, 31.ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve dvouhrách. Tradiční vrchol tenisové sezóny se vydařil i letos. Prezentovali se 52 hráči. Startující byli rozděleni do pěti kategorií (muži OPEN, 40+, 50+, 60+ a ženy).
 
Po oba dva dny poté probíhaly zajímavé, pohledné a velmi dramatické boje, ve kterých se prokazovalo nejen tenisové mistrovství, ale zejména bojovnost a vůle po vítězství. Řada favoritů byla tentokrát zklamána, ale ti nejlepší se nakonec prosadili. Sportovní úroveň byla podle mínění hráčů, organizátorů i řady diváků velmi vysoká. Ve třech kategoriích se povedlo loňským vítězům prvenství obhájit, ve dvou dalších se na vrchol dostal nový hráč   
... více informací.
 
  8.8.2009

Dne 7. srpna 2009 se na našich dvorcích uskutečnil noční turnaj mixů, který pořádal Městský úřad Břeclav. Turnaje se zúčastnilo 20 mužů a 20 žen, do párů byli účastníci rozlosováni. Ze čtyřech skupin postoupilo celkem 8 párů, které pak vyřazovacím způsobem bojovalo o vítěze turnaje.

Po velmi zajímavých a vyrovnaných bojích, které se protáhly až do 4 hodin ráno, nakonec zvítězili hráči našeho klubu Stanislav Kudlík a Jitka Zháňalová, kteří ve finále porazili dvojici Milan Grbavčic a Radka Šoupalová. O třetí místo se podělily páry Ludvík DůbravnýŠárkou Dobiášovou a František Čermák s Janou Dobiášovou (vesměs naši členové). Všichni účastníci byli spokojeni s kvalitní organizací, příjemným prostředím a nevšední atmosférou hry pod světly.

 
  29.6.2009

Amatérské tenisové sdružení Podluží o.s. uspořádalo již 31.ročník tradiční soutěže neregistrovaných hráčů tenisu regionu Podluží ve čtyřhrách. Turnaj (vlastně mistrovství Podluží) se o víkendu 27.-28.června odehrál na dvorcích Slováckého tenisového klubu v Břeclavi.
 
Za účasti 44 startujících bylo k vidění mnoho dramatických a tenisově velmi kvalitních utkání ve třech kategoriích – OPEN, muži 50+ a ženy. Favoritů v hlavní kategorii bylo tentokrát mnoho, ale nakonec byla nešťastnější slovenská dvojice Dušan Riška – Milan Čermák (startovala poprvé po zimním zranění Rišky) po finálovém vítězství 7:5, 6:2 nad krajany Radovanem Palušem a Peterem Širokým     ... více informací.

 
  29.6.2009

sobotu 13.června uspořádalo  Amatérské tenisové sdružení Podluží o.s. na dvorcích Slováckého tenisového klubu v Břeclavi již 5.ročník turnaje neregistrovaných tenistů ve dvouhrách – Pohár Podluží 2009. Za účasti 23 hráčů a hráček proběhla za pěkného počasí v areálu „Nad splavem“ ve třech kategoriích zajímavá soutěž amatérských sportovců, v níž bylo vidět občas pěkný tenis, ale rozhodně vždy velká bojovnost a snaha.
 
Po celodenních bojích byly večer předány ceny nejlepším (všichni vítězové obhájili loňská prvenství) – v kategorii OPEN zvítězil Otto MALČIC, když po vynikajícím výkonu zdolal ve finále největšího favorita turnaje Pavla Rojka, v kategorii 40+ František ČERMÁK, který oplatil porážku Liboru Prokopovi ze základní skupiny a v ženách Radka ŠOUPALOVÁ.
 
... více informací.

 
  21.9.2008
Play-off I.ligy kategorie OPEN proběhlo v neděli 21.9.2008 na dvorcích STK Břeclav. Ve finále po dramatickém boji dosáhlo na celkové prvenství po dlouhých čtrnácti letech opět družstvo Lokomotivního depa Břeclav, které především díky Petru Dominikovi porazilo tým ORLI Břeclav 2:1.

V týmu poražených vynikl zejména David Hořínek. Utkání dvou jmenovaných bylo hodné vyvrcholení celé soutěže družstev a přineslo nejen vynikající tenis, nepředvídatelné změny stavu, dramatičnost a napětí, ale také, a to je třeba velmi ocenit, gentlemanské  vystupování obou. Bohužel nelze o celém závěru soutěží 2008 hovořit se stejným nadšením. Semifinálová utkání přinesla zklamání nejen tenisovým divákům, ale především organizátorům. Tým Tenis Lanžhot se k závěrečnému turnaji nedostavil  bez omluvy vůbec a družstvo Tenisové rarity Břeclav se sice představilo, ale ve velmi průměrné formě.
 
  18.8.2008
O víkendu 16.-17.srpna uspořádalo Amatérské tenisové sdružení Podluží o.s. na dvorcích STK Břeclav  STENG CUP 2008, jubilejní 30.ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve dvouhrách. Tradiční vrchol tenisové sezóny se vydařil i letos. Prezentoval se 61 hráč.

Startující byli rozděleni do pěti kategorií (muži OPEN, 40+, 50+, 60+ a ženy). Po oba dva dny poté probíhaly zajímavé, pohledné a velmi dramatické boje, ve kterých se prokazovalo nejen tenisové mistrovství, ale zejména bojovnost a vůle po vítězství. Řada favoritů byla tentokrát zklamána, ale ti nejlepší se nakonec prosadili. Sportovní úroveň byla podle mínění hráčů i organizátorů nejvyšší v celé historii soutěže     ... více informací.
 
  19.7.2008
Ve dnech 16.-18.srpna pořádá Amatérské tenisové sdružení Podluží na dvorcích Slováckého tenisového klubu v Břeclavi („Nad splavem“) jubilejní XXX.ročník turnaje neregistrovaných tenistů regionu Podluží ve dvouhrách, opět pod názvem STENG CUP 2008.

Jako již tradičně v posledních letech je soutěž v kategorii mužů rozdělena do několika věkových skupin – OPEN, 40+, 50+ a 60+. Soutěž žen je pořádána bez rozdílu věku a samozřejmě se ve všech kategoriích hrají  i soutěže útěchy. Letos je nově pořádána soutěž v kategorii JUNIOR (ročníky narození 1988-1993). Očekáváme velkou účast rekreačních hráčů, pro které jsme připravili nejen tradiční tenisovou soutěž, ceny pro nejlepší ve všech disciplínách, ale také večerní sobotní grilování a oblíbenou tombolu (dary a dárky do tomboly odevzdané před i v době konání turnaje jsou vítány).